http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE – MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN
Gunju
Il-Hamis, 1:
7.00-8.00pm Qrar fil-Kappella ta’ Santa Maria

Il-Gimgha, 2:
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta’ Gimgha)

Il-Hadd, 4:    Pentecoste Missal Sena A p.231

It-Tlieta, 6:
8.30am Quddiesa u harga tal-Old Boys
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja

L-Ergha, 7:
7.15pm Laqgha abbatini 13+

Il-Hadd, 11:    It-Trinita Qaddisa Missal Sena A p.238
9.30am L-EWWEL TQARBINA

It-Tlieta, 13:
9.15am Irtir organizzat mill-Azzjoni Kattolika Fergha Nisa
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturgija

Il-Gimgha, 16:
7.15pm Al Fresco fic-Centru Parrokkjal. Ejjew u hudu gost waqt li tkunu qed tghinu lill-Parrocca

Il-Hadd, 18:    Corpus Christi Missal Sena A p.243
JUM IL-MISSIER
9.30am L-Adoloxxenti li se jircievu l-Grizma tal-Isqof jipprezentaw it-talba taghhom lill-Kappillan
11.30am Quddiesa ghall-Missirijiet

Is-Sibt, 17:
7.15pm Purcissjoni ta’ Corpus

It-Tnejn, 19: Tibda Gimgha Ewkaristika
7.00pm - 8.00pm Adorazzjoni (tkompli kuljum sal-Gimgha)

It-Tlieta, 20:
9.30am L-ahhar laqgha tal-Mother & Child Club (jaghlaq ghas-Sajf)
5.00pm Grupp Nisa Romol fic-Centru Parrokkjali
7.00pm - 8.00pm Adorazzjoni
7.30pm Jiltaqa’ l-Working Grupp KPP

L-Ergha, 21:
7.00pm - 8.00pm Adorazzjoni

Il-Hamis, 22:
7.00pm - 8.00pm Adorazzjoni

Il-Gimgha, 23:  Il-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù Missal Sena A p.249
JUM IL-KLERU tal-Parrocca
ADORAZZJONI
9.00am - 12.00pm u 4.00pm - 6.00pm
6.00pm Ruzarju
6.30pm Quddiesa
7.15pm Purcissjoni

Il-Hadd, 25: It-12-il Hadd matul is-sena Missal Sena A p.217
10.30am Laqgha 4 tal-GriΩma fis-Sala Aurora

Il-Hamis, 29: S. Pietru u S. Pawl Missal Sena C p.458

0.74 GB (4%) of 15 GB used

Manage

Terms - Privacy

Last account activity: 5 minutes ago

Details

John R Gatt

gattjr@maltanet.net

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Show details